BURSİYER AÇIK RIZA FORMU

İşbu Açık Rıza Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [“Kanun”] md.10 uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. tarafından burs başvurusunda bulunan ve/veya burs başvurusu kabul edilen bursiyerlerin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin rıza alınmasına ilişkindir.

Şirketimiz bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin Kanun ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma, Kanun kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. 

Bu kapsamda, “6698 sayılı Kanun Uyarınca Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. Bursiyer Aydınlatma Metni” içeriğinde açıklandığı üzere, Sinerji Silah ve Muhimmat A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Kanun ve ikincil mevzuatlarından doğan ve bahse konu mevzuat çerçevesinde kurduğumuz hukuki ilişkideki bursun tarafıma ifa edilmesi kapsamında en iyi hizmeti verebilmek amacıyla, dernek ve/veya vakıf üyeliklerimin ve bedensel engellilik durum ile kimlik görüntüsünün alınması nedeniyle kan grubu gibi sağlık verilerim başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.

Tarih: ___/___/_____

İsim: ________________

İmza

18 yaşından küçük bursiyerlerimizin için;

 

Bursiyer velisine ait;

 

İsim: ________________

İmza